1. Zasady sprzedaży voucherów świątecznych: vouchery świąteczne może kupić  każda osoba prywatna. Vouchery są sprzedawane na stronie www.bony.lokalnyrolnik.pl w okresie 23.11 -31.12.2021 z możliwością przedłużenia sprzedaży po tym terminie.

 2. Jedna osoba może kupić dowolną ilość voucherów zarówno do własnego użytku jak i do podarowania innym osobom.

 3. Vouchery nie są imienne. Osoba kupująca jest zobowiązana podać swój adres e-mail jeśli kupuje voucher dla siebie oraz adres e-mail osoby, dla której kupiła voucher, jeśli chce, by system przesłał voucher od razu do osoby obdarowanej.

 4. W przypadku składania reklamacji np. z tytułu niedoręczonego vouchera  może być ona składana tylko z konta e-mail osoby kupującej voucher lub osoby, której adres został wskazany w formularzu podczas zakupu jako konto, na które ma być przesłany voucher.

 5. Vouchery mogą być przekazywane osobom trzecim, ale prawo do składania reklamacji z tytułu problemu z voucherem może składać tylko osoba wskazana w punkcie 4.

 6. Okres ważności vouchera to 12 miesięcy liczone od daty zakupu. Po tym czasie voucher nie może zostać przedłużony.

 7. W celu realizacji vouchera należy założyć lub posiadać konto w serwisie www.lokalnyrolnik.pl 

 8. Voucher może być wykorzystany na dowolne zakupy z oferty oraz pokrycie kosztów dostawy i pakowania zamówień zgodnie z regulaminem serwisu 

 9. Voucher może być wykorzystany na jedne dowolne zakupy. W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza wartość vouchera, kupujący może dopłacić różnicę. Jeśli wartość zamówienia jest niższa niż wartość vouchera, niewykorzystana kwota przepada.

 10. Voucher nie może być wymieniony na pieniądze ani w całości, ani w żadnej części.

 11. Po opłaceniu zakupów voucherem kupujący ma wszystkie prawa wynikające z regulaminu serwisu np. prawo do skorzystania ze 100% Gwarancji Jakości. Jeśli po otrzymaniu zakupów kupujący skorzysta z prawa do reklamacji towaru i zostanie ona rozpatrzona pozytywnie, środki do ponownego wykorzystania zostaną zwrócone na Portfel w Koncie Klienta na Lokalnym Rolniku. 

 12.  Kuponu nie można łączyć z innym kuponem lub rabatem w ramach jednego zamówienia.