.Aby zmienić punkt odbioru, po zalogowaniu należy skorzystać z opcji "Zmień", która znajduje się w  

prawym górnym rogu, obok nazwy "Twój punkt odbioru". 

W przypadku braku opcji "Zmień" przejdź do: Nie mogę zmienić punktu odbioru.2. Następnie należy wpisać ulicę i miejscowość w której szukamy nowego punktu odbioru. 

    Po wpisaniu, wyświetlą się wszystkie dostępne w pobliżu punkty odbioru z adresem i dniem odbioru  

    zamówień.


3. Aby dokonać zmiany klinij "Zmieniam" przy wybranym przez siebie punkcie. 

4. Potwierdź, klikając "Zmieniam".