W przypadku dostawy do domu, możesz złożyć reklamację ilościową (na brak produktu) tylko w obecności kuriera podczas odbioru zamówienia. 


Aby złożyć reklamację ilościową (brak produktu), musisz sprawdzić swoje zamówienie wraz z kurierem podczas odbioru zamówienia i zgłosić mu brak produktu. Po przyjęciu zamówienia przez Ciebie (podpisaniu pokwitowania), nie ma możliwości złożenia reklamacji ilościowej.


W dalszym ciągu możesz zgłosić reklamację jakościową (do 3 dni po odbiorze). Dowiedz się jak ją złożyć tutaj.