Rozliczenie dostawy znajduje się w panelu dostawcy w zakładce Finanse. Aby pobrać dokumenty rozliczenia: Zestawienie, oraz Fakturę należy wybrać opcję Pobierz