Zamówienia zbiorcze zamkniętych zamówień znajdują się w zakładce Sprzedaż, w kategorii Dostawy. Aby pobrać dokumenty zamówień zbiorczych należy wybrać opcję Pobierz. Format dokumentu do PDF.  

Zamówienia zbiorcze są również wysyłane na adres mailowy wytwórcy po zamknięciu zamówień.