Aby dodać nowy produkt, należy skorzystać z zakładki Produkty, następnie opcji Dodaj produkt

Po uzupełnieniu danych należy potwierdzić działanie przyciskiem Dodaj produkt.


Po dodaniu produktu, trafi do moderacji. Po zaakceptowaniu przez moderatora, produkt będzie widoczny w ofercie.