Aby zalogować się na konto dostawcy, należy w serwisie skorzystać z opcji Zaloguj.  Po wpisaniu loginu i hasła, użytkownik zostanie przeniesiony na panel dostawcy.