Dokument z podsumowaniem dostawy jest wysyłany po każdym rozliczeniu zamówienia na adres mailowy koordynatora. 

Istnieje również możliwość pobrania dokumentu w panelu koordynatora, w zakładce Zamówienia grupowe