Dokumenty z wygenerowanymi zamówieniami klientów: lista produktów, lista paczek oraz zamówienie zbiorcze są wysyłane na adres mailowy koordynatora po każdym zamknięciu zamówień. 


Zestaw dokumentów można również pobrać z panelu koordynatora z zakładki Zamówienia grupowe.