W chwili obecnej nie ma możliwości otrzymania faktury za złożone zamówienia.


Po okresie 3 dni od odbioru zamówienia, (czas na reklamacje towaru) w panelu klienta, w zakładce Ostatnie zamówienie zostaje wygenerowany DOWÓD ZAKUPU.


W każdej chwili istnieje możliwość pobrania dokumentu z panelu klienta.