Jeśli koordynator nie ma możliwości złożenia reklamacji w imieniu klienta, oznacza to, że reklamacja została złożona przez samego klienta lub przez logistyka dostaw.


Jeśli przy produkcie znajduje się opcja Zareklamuj - oznacza, że reklamacja jeszcze nie została złożona.

Jeśli przy produkcie znajduje się opcja Reklamacja- oznacza, że reklamacja została złożona.