Koordynator grupy może skontaktować się z członkami grupy zakupowej przez serwis za pomocą wiadomości prywatnej. Pierwszym rozwiązaniem jest skorzystanie z opcji Nowa rozmowa, która znajduje się w zakładce Wiadomości. Należy wybrać jedną z form kontaktu: Do wszystkich klientów lub do Wybranych klientów.
Drugim rozwiązaniem jest kontakt przez zakładkę Członkowie grupy. Wystarczy wybrać odbiorcę i kliknąć symbol koperty.