Na każdy produkt zakupiony przez platformę www.lokalnyrolnik.pl użytkownik ma 100% Gwarancji Satysfakcji.


W przypadku produktu nie spełniającego wymagań,  lub braku ilościowego, zgodnie z Regulaminem, można go zareklamować przez panel klienta/koordynatora w ciągu trzech dni od odbioru.


Zgodnie z Regulaminem, w przypadku stwierdzenia niezgodności  ilościowych Zamówień oraz w przypadku stwierdzenia niezgodności  ilościowych przy sprawdzaniu Zamówień z Kupującymi, Koordynator  jest zobowiązany do zgłoszenia roszczenia z Gwarancji Jakości w  powyższym zakresie, bez konieczności upoważniania go przez Kupującego.


Korzystając z zakładki  Zamówienia grupowe, koordynator powinien wybrać z listy ostatnie zamówienie, danego klienta. Przez opcję Pokaż produkty należy rozwinąć listę produktów. Reklamację należy zgłosić przez opcję Zareklamuj


 Po złożeniu reklamacji produkt nie zostanie uwzględniony w zapłacie do dostawcy. Po rozliczeniu zamówienia (po 3 dniach) klient otrzyma automatycznie zwrot środków, który będzie widoczny w zakładce Finanse.