Aby wymienić punkty za obsługę punktu odbioru, należy skorzystać z polecenia Zamień na PLN i wypłać, które znajduje się w zakładce Punkty.

Wymieniając punkty, należy wybrać formę rozliczenia programu partnerskiego: osoba fizyczna/firma. Minimalna suma punktów do wypłaty to 2000 pkt + 1 pkt.

W przypadku rozliczenia jako osoba fizyczna w podanym formularzy należy wpisać wymagane dane do przelewu.
W przypadku rozliczenia jako firma, korzystając z podanych danych, należy dołączyć fakturę.