Aby zmienić adres mailowy konta koordynatora należy skontaktować się z menadżerem regionalnym Twojego regionu.