Aby zmienić dane użytkownika konta: imię i nazwisko, numer telefonu, należy skorzystać z opcji Ustawienia, która znajduje się w panelu klienta.