Aby zmienić adres punktu odbioru, nową lokalizację należy wpisać w miejsce adresu punktu w zakładce Zarządzaj grupą.