Użytkownik może opiniować i oceniać tylko produkty przez siebie zamówione. W zakładce Ostatnie zamówienie przy każdym zamówionym produkcie najpierw pojawia się opcja Zareklamuj. 

Po upływie okresu reklamacji (3 dni) przy produkcie pojawia się przycisk Oceń.