Jeden użytkownik może być zarejestrowany tylko w jednym punkcie odbioru.