1. Aby zmienić punkt odbioru, po zalogowaniu należy skorzystać z opcji "Zmień", która znajduje się w  

    prawym górnym rogu, obok nazwy "Twój punkt odbioru". W przypadku braku opcji "Zmień" przejdź do:

    Nie mogę zmienić punktu odbioru.
2. Następnie należy wpisać kod pocztowy lokalizacji lub adres, w której szukamy nowego punktu odbioru.

    Po wpisaniu, wyświetlą się wszystkie dostępne w pobliżu punkty odbioru z adresem i dniem odbioru  

    zamówień.


3. Aby dokonać zmiany klinij "Zmieniam" przy wybranym przez siebie punkcie.

4. Potwierdź, klikając "Zmieniam".