Aby zmienić preferencje wysyłki powiadomień z serwisu, należy skorzystać z opcji Ustawienia i wyłączyć dane Powiadomienia mailowe