Aby zmienić dane użytkownika konta: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu itd należy skorzystać z opcji Ustawienia, która znajduje się w panelu klienta. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć na dole strony "Zapisz zmiany".


1. 


2.