Aby zmienić hasło użytkownika, po zalogowaniu należy przejść do opcji Ustawienia, następnie Zmień hasło


1.


2.